ROK B / Dzisiaj jest niedziela, 22 lipca 2018 r. 203 dzień roku Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

AKTUALNOŚCI

Informator dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania Klasy VI, VII i II Gimnazjum

2018-06-13

 

Informacje dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania (dotyczy klas VI, VII i II Gimnazjum) w parafii
pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie - grudzień 2017 r.

 Infirmacja dla klas II gimnazjum i klas VII

W niedzielę 17 czerwca 2018 r. Msza św. o godz. 10.30 w dolnym kościele dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania na rozpoczęcie bezpośredniego przygotowania. (Przynosimy dzienniczki do podpisu)

Informacja dla klas VI

W niedzielę 17 czerwca 2018 r. Msza św. o godz. 13.00 w górnym kościele na zakończenie pierwszego roku przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. (Przynosimy dzienniczki do podpisu).

Serrdecznie Was zapraszam wraz z Rodzicami i zapewniam o modlitwie w Waszych intencjach.

                                                         Ks. Andrzej Pluta - proboszcz


  1. List ks. Proboszcza do Rodziców

                                                                                                                    Olsztyn, 26.11.2017 r.

Drodzy Rodzice!

           Zwracam się do Was jako proboszcz z radosną wiadomością o rozpoczęciu w naszej parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie przygotowania bliższego do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Rodzice są pierwszymi wychowawcami w wierze swoich dzieci, dlatego bardzo proszę abyście zatroszczyli się o ich życie religijne, udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św., uczestnictwo w nabożeństwach i spotkaniach formacyjnych, a także o modlitwę rodzinną i indywidualną.

           Bierzmowanie jest sakramentem, który dopełnia chrzest i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Poprzez znak nałożenia rąk i namaszczenie olejem krzyżma otrzymujemy siłę, aby świadczyć o Bożej miłości, a także stajemy się pełnoprawnymi i odpowiedzialnymi członkami Kościoła.

           Pragnę poinformować, że zgodnie ze wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski (14.03.2017) oraz instrukcją Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego (01.09.2017) sakrament bierzmowania przyjmuje się w parafii zamieszkania. Przygotowanie do jego przyjęcia składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego. Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii i katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

          Przygotowanie bliższe do przyjęcia sakramentu bierzmowania rozpocznie się w naszej parafii Niedzieli Chrztu Pana Jezusa tj. 7 stycznia 2018 roku. Obejmie ono młodzież klas VI, VII i II Gimnazjum. Sam obrzęd bierzmowania dokona się na zakończenie klasy III Gimnazjum i klasy VIII Szkoły Podstawowej, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej. Złożenie deklaracji przez kandydata w niedzielę 7 stycznia 2018 r. podczas Mszy Świętej o godz. 13.00 będzie jednoznaczne z zapisaniem się do grupy przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania. Zapraszam kandydatów wraz całą Rodziną.

          Ważnym elementem przygotowania do bierzmowania są spotkania - katechezy z rodzicami kandydatów do przyjęcia tego sakramentu. Dla Rodziców dzieci klas VI i VII ze szkoły Podstawowej nr 22 odbędzie się we wtorek 12 grudnia br. o godz. 17.45 w Oratorium św. Jana Pawła II przy dolnym kościele na które serdecznie zapraszam. W czasie potkania postaram się przybliżyć Rodzicom jak będzie wyglądało to przygotowanie bliższe.

         Polecam Waszą Rodzinę opiece Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i liczę na owocną współpracę w procesie przygotowania naszej młodzieży do sakramentu bierzmowania.

                                                         Ks. Andrzej Pluta - Proboszcz

 Terminy katechez dla Rodziców:

13 grudnia godz. 18.00 lub 19.00

14 grudnia godz. 18.00 lub 19.00

Miejsce katechez: Oratorium św. Jana Pawła II przy dolnym kościele. (Mopżna sobie wybrać najbardziej dogodny termin poza wyznaczonym terminem)

 2. Ważne informacje dla kandydata do Sakramentu Bierzmowania.

Kandydat do Sakramentu Bierzmowania podpisuje deklarację, a tym samym zobowiązuje się do solidnego przygotowania się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. W ramach przygotowań kandydat zobowiązany jest do:

- üuczestniczenia w Mszy Św. w każdą niedzielę i święto nakazane (w niedzielę o 10:30 w dolnym kościele Eucharystia z udziałem młodzieży; w wyjątkowych sytuacjach można uczestniczyć w Mszy Św. o innej godzinie i wybranej innej parafii) .Udział w niedzielnej Eucharystii potwierdzają podpisem Rodzice w indeksie;

-  regularnego przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania (co miesiąc);

 - uczestniczenia w Mszy Św. w każdy Pierwszy Piątek Miesiąca (18:30 dolny kościół), przystępując w tym dniu do Komunii Świętej;

-  sumiennego i aktywnego uczestniczenia w katechezie szkolnej (katecheta nie może mieć zastrzeżeń co do zachowania kandydata) i zdania obowiązującego materiału z katechizmu: Taka jest wiara Kościoła oraz z Małego Katechizmu (Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Skład Apostolski, Pod Twoją obronę, Przykazania Boże, Przykazania Kościelne, Główne prawdy wiary, Cnoty Boskie, Sakramenty Święte, Warunki Sakramentu Pokuty, Grzechy główne, Dary Ducha Świętego, Tajemnice Różańca Świętego);

-  systematycznego brania udziału we wszystkich katechezach parafialnych (tylko choroba lub wypadek losowy usprawiedliwiają nieobecność kandydata, o takiej sytuacji Rodzice powiadamiają telefonicznie jedną z osób odpowiedzialnych za przygotowanie do Bierzmowania.  Dwie nieusprawiedliwione nieobecności są równoznaczne ze skreśleniem kandydata i odłożeniem przyjęcia tego sakramentu na następny rok;

 - uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post);

 - Spotkaniu Młodych Archidiecezji Warmińskiej nad Jeziorem Łańskim we wrześniu;,

 - uczestniczenia w dwudniowych rekolekcjach ewangelizacyjnych (wyjazd z noclegiem);

 - odpowiedzialnego zachowywania się w kościele i na spotkaniach;

    Kandydat do Sakramentu Bierzmowania:

-      wszędzie stara się być świadkiem wiary w Boga;

-      prowadzi indeks, który zawsze zabiera ze sobą na wszystkie nabożeństwa w parafii
i poza, w indeksie podpisywany jest udział w życiu liturgicznym i przygotowaniu do Bierzmowania;

-      wraz ze swoją rodziną przyjmuje kapłana w ramach wizyty duszpasterskiej, co znajduje swoje odnotowanie w indeksie.

Przed przystąpieniem do Sakramentu Bierzmowania odbywa się rozmowa z kandydatem, w czasie której, na podstawie całości przygotowania, zapada ostateczna decyzja o przystąpieniu lub nie przystąpieniu do Sakramentu Bierzmowania.

3.Wymagane dokumenty: 

  1. Jeśli kandydat jest spoza Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka, musi przedłożyć zgodę ks. Proboszcza swojej parafii zamieszkania na udzielenie Sakramentu Bierzmowania w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie.

          2. Skrócony odpis aktu Chrztu Świętego z parafii, w której kandydat był chrzczony
             (nie dotyczy   osób chrzczonych w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie).
             Termin: 6 miesięcy przed terminem Bierzmowania.

          3. Biografię wybranego świętego patrona, którego imię kandydat pragnie przyjąć podczas
              liturgii sakramentu. Należy uzasadnić swój wybór odwołując się do cech charakteru i historii
              życia patrona. Treść powinna zawierać odpowiedzi na pytania: Czym wybrany patron zasłużył
              sobie na miano świętości? Czym zaimponował kandydatowi? W czym pragnie kandydat go
             naśladować w dzisiejszych czasach? Wymagania: praca pisana ręcznie, minimum 1 strona A4.
             Termin: 6 miesięcy przed terminem Bierzmowania.

          4.Przedstawienie świadka Sakramentu Bierzmowania: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz
             zaświadczenie z parafii zamieszkania świadka, że jest on wierzącym, praktykującym katolikiem
             i może być dopuszczony do tej godności. Jeśli świadkiem jest uczeń, konieczna jest opinia jego
             katechety.
             Termin: 2 miesiące przed terminem Bierzmowania,

             Świadek Bierzmowania musi spełniać warunki określone prawem kościelnym: osoba dorosła,
             która jest praktykującym katolikiem, nie trwa w związku niesakramentalnym, może ważnie
             przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii, sama już przyjęła Sakrament
             Bierzmowania. Zaleca się, aby świadkiem był jeden z chrzestnych jeżeli spełnia w/w warunki.
             Świadkiem nie mogą być rodzice kandydata do Sakramentu Bierzmowania.

          5.Zaświadczenie od katechety potwierdzające zdobycie wymaganej wiedzy oraz opinię
             o zachowaniu i postawie na katechezie.
             Termin: 1,5 miesiące przed Bierzmowaniem..

          6.Termin Sakramentu Bierzmowania: koniec klasy III Gimnazjum; koniec klasy VIII..

Szczególną troską duszpasterską pragniemy otoczyć Rodziców kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Z myślą o Nich odbędą się spotkania formacyjno-organizacyjne, podczas których będzie udzielana informacja o aktualnym stanie przygotowania ich dzieci do Sakramentu Bierzmowania.

Odpowiedzialni za przygotowanie kandydatów:

Ks. Andrzej Pluta - proboszcz - tel. 506 033 891

Ks. Paweł Jakubowski - tel.723 899 391

p. Katarzyna Ostaszewska - tel. 505 866 057

p. Julita Depczyńska - tel. 669 064 456

Katecheci ze Szkoły Podstawowej nr 6, 22, św. Rodziny
oraz gimnazjum nr 4 i 7.

Indeks można nabyć w kancelarii lub zamówić u katechety.

Wszystkie informacje na stronie: www.redemptor.olsztyn.pl
w aktualnościach pod zakładką:

„Sakrament Bierzmowania klasy VI, VII i II gimnazjum".


 

 

 


 

powrót

 
 

 

 

 
Parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn

e-mail: kancelaria@redemptor.olsztyn.pl

Katecheza dla rodziców młodzieży klas III Gimnazjów przygotowujących się do Sakramentu Bierzmownia we wtorek 08.10.2013 r. o godz. 18.30 w Oratorium bł. Jana Pawła II przy dolnym kościele.

projekt: artformat.pl / wykonanie, system VCMS: virtualmedia.pl - strony internetowe Olsztyn
ogrody zimowe

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X