ROK B / Dzisiaj jest niedziela, 23 stycznia 2022 r. 23 dzień roku Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

SIOSTRY NAZARETANKI

„O ile bardziej życie nasze będzie ukryte i pokorne,o tyle więcej domy nasze będą podobne do domu Najświętszej Rodziny."

Franciszka Siedliska

 

 Jako osoby obdarowane powołaniem do życia konsekrowanego, jesteśmy zaproszone do szczególnej relacji z Bogiem, do naśladowania Chrystusa w Jego miłości, ubóstwie i posłuszeństwie Ojcu. Łączy nas powołanie do jednej rodziny zakonnej - Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.  Uczestnicząc w Jezusowej misji szerzenia Królestwa Bożej Miłości, angażujemy się w różne formy działalności w Kościele katolickim, zwłaszcza w posługę wobec rodziny.

 

 

 

 Wspólnota Sióstr Nazaretanek w Olsztynie

S. Przełożona Danuta

S. Benita

S. Bożena

S. Ewa

 

Aby nasze świadectwo życia było skuteczne, potrzebujemy najpierw zakorzenienia we wspólnocie. Przykład Jezusa, który przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności 30 lat żył w domu cieśli z Nazaretu, prowadząc ubogie i pracowite życie, jest aż nadto wymowny.     Budujemy nasze wspólnoty przez modlitwę i wspólną pracę, dzielenie się wiarą i Bożym słowem, przez wzajemne słuchanie się i czas milczenia.

Zapraszamy na wspólną modlitwę codziennie o godz. 18.00 do naszej Kaplicy.

 Posługa, jaką pełnimy, to katecheza dzieci, młodzieży i dorosłych, przygotowanie do sakramentów, troska o zakrystię i animowanie liturgii, , a przede wszystkim świadczenie poprzez modlitwę, habit i cały styl życia, że Bóg jest i  warto dla Niego żyć.

 Liturgię z udziałem młodzieży ubogacamy śpiewem scholi, której próby odbywają się w niedzielę o godz. 10.00 w Dolnym Kościele. Scholę prowadzi S. Hiacynta.

S.Wiktoria  wspólnie z ks. Michałem prowadzi Oazę dzieci Bożych w każdą sobotę o 11.00

S Ewa  wspólnie z ks. Karolem prowadzi  spotkania z Młodzieżą w każdy piątek po mszy wieczornej. ok 19.30

  Nasze Zgromadzenie powstało w 1875 roku w RzymiD. Założyła je Polka -   bł. Franciszka Siedlicka.Duchowość naszej rodziny zakonnej ma swoje źródło w tajemnicy życia Jezusa, Maryi i Józefa. O sobie mówimy najczęściej - NAZARETANKI, a o Zgromadzeniu po prostu - NAZARET.

  

NAZARET to:

-poszukiwanie i odnajdywanie Boga w najzwyklejszych doświadczeniach życia,
-prostota, otwartość  i gościnność,
-zjednoczenie z Bogiem, wierność Duchowi Świętemu i pełnienie woli Bożej objawiającej się nam na wiele sposobów,
-umiłowanie Kościoła, Ojca Świętego i wzajemna miłość we wspólnotach,
-codzienna modlitwa i troska o rodziny.

 

 Najpiękniejszym owocem nazaretańskiego charyzmatu  jest męczeńska śmierć sióstr  z Nowogródka, które świadomie oddały swoje życie za aresztowanych przez hitlerowców członków rodzin. Męczennice Nowogródzkie zostały beatyfikowane w Rzymie przez Jana Pawła II 5 marca 2000 roku . Obecnie trwa również proces beatyfikacyjny jedynej ocalałej z tej świętej wspólnoty siostry - Sługi Bożej s. Małgorzaty Banaś.

 

  W poniższych zakładkach  można przeczytać o naszej założycielce i o błogosławionych  męczenniczkach.

 

bł. Franciszka Siedliska.

 

 

 

 

 

 bł.  Męczenniczki z  Nowogródka

 

 

 

 

 

 

  Ofiara z życia Sióstr jest nadal aktualna. Wiele osób, w tym także całych rodzin poleca wstawiennictwu błogosławionej Marii Stelli i Dziesięciu Towarzyszek - Nazaretanek z Nowogródka różne problemy i kłopoty, ufając w ciągle żywe owoce ich męczeństwa. I Ty możesz powierzyć im swoje intencje, modląc się razem z nami:

Najświętsza, Niewysłowiona Trójco, bądź uwielbiona za dar bł. Marii Stelli Dziesięciu Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które na wzór Chrystusa złożyły całkowitą ofiarę z siebie za bliźnich.

Boże pełen miłości i miłosierdzia, przez Ich męczeńską śmierć i wstawiennictwo, udziel nam łaski, o którą pokornie prosimy ..., abyśmy mogli swoim życiem świadczyć tak jak one o Królestwie Twojej Miłości i szerzyć je wśród siebie, w rodzinach i w świecie. Amen.

Błogosławione Siostry Męczennice z Nowogródka módlcie się za nami.

 

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny

 

 

 

Od początku istnienia Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszka Siedliska), doceniała znaczenie i potrzebę współpracy z osobami świeckimi w szerzeniu Królestwa Bożej Miłości. Wierzyła, że Duch Święty działa i w sercach ludzi i tylko On zapala w nich pragnienie apostołowania. Dzisiaj my, jako Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu, kontynuujemy inicjatywę naszej Założycielki przez prowadzenie Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny.

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny  jest formą współpracy i duchowej wymiany jaka zachodzi pomiędzy naszym Zgromadzeniem  a członkami Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia otrzymują możliwość solidnej formacji, pogłębionej i osobistej relacji z Bogiem oraz uczestnictwa w misji apostolskiej poprzez udział w życiu, duchowości i naszej misji. My, Siostry Nazaretanki dzięki Stowarzyszeniu mamy możliwość pełniejszej obecności w świecie, szczególnie wśród rodzin, poznania ducha czasu oraz budowania Królestwa Bożego w jedności z osobami świeckimi, a także docierania do nowych środowisk w wypełnianiu nazaretańskiej misji apostolskiej.

Jan Paweł II ogłosił rok 1994 Rokiem Rodziny. Wtedy też rozpoczęły się spotkania dla rodzin: najpierw w Warszawie, a później na terenie całej Polski. W  Prowincji Krakowskiej spotkania rozpoczęły się w 2000 r., w Krakowie.

Do Stowarzyszenia mogą należeć rodziny oraz pełnoletnie osoby indywidualne, które pragną włączyć się w charyzmat i misję Sióstr Nazaretanek wobec rodziny poprzez aktywny udział w formacji i apostolstwie Stowarzyszenia.

Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje po odpowiednim okresie przygotowawczym trwającym od roku do dwóch lat. W tym czasie kandydaci uczestniczą w kilku skupieniach i gdy tylko jest to możliwe, choć raz w  rekolekcjach letnich. Kandydaci przystępujący do Stowarzyszenia składają następujące przyrzeczenie:

Pragnę zostać członkiem Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny, by pogłębiać mój osobisty kontakt z Bogiem; żyć w duchu Najświętszej Rodziny z Nazaretu; przyczyniać się do praktykowania cnót rodzinnych we własnej rodzinie i w innych; służyć bliźnim, gdy nadarzy się sposobność; dawać świadectwo wartościom ewangelicznym oraz szerzyć Królestwo Bożej Miłości gdziekolwiek się znajdę.

Pierwszym celem apostolskim będzie dawanie świadectwa o chrześcijańskich wartościach rodziny wśród swoich najbliższych w domu, w miejscu pracy i środowisku społecznym poprzez umacnianie więzi w relacji do własnej rodziny na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Zadaniem członka Stowarzyszenia będzie oddawanie szczególnej czci Najświętszej Rodzinie poprzez naśladowanie jej cnót w życiu osobistym i rodzinnym, a także szerzenia nabożeństwa do Niej.

Wyrazem apostolatu jest codzienna modlitwa podejmowana w łączności ze Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w intencjach wszystkich rodzin świata. Członkowie modlą się także za Zgromadzenie i jego misję, a także w intencjach Kościoła i Ojca Świętego oraz o powołania kapłańskie i zakonne.

Apostolat członka  Stowarzyszenia może się realizować także poprzez  zorganizowane formy uczestnictwa w misji Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na rzecz szerzenia Królestwa Bożej Miłości na miarę osobistych możliwości i posiadanych talentów.

 

  

KRĄG MŁODZIEŻY NAZARETAŃSKIEJ

Czy słyszałeś o tej wspólnocie? A może już do niej należysz? Jeżeli tak, to cieszymy się ogromnie, a jeżeli nie, przeczytaj uważnie tekst na jej temat i przemyśl, bo może i Ty zapragniesz przyłączyć się do nas?

Nasza Założycielka, bł. Franciszka Siedliska, która dla Boga chciała zdobyć cały świat, intuicyjnie wyczuwała to, co dziś głosi Ojciec Święty Jan Paweł II, że przyszłość Kościoła i świata idzie poprzez rodzinę. Dlatego też troskę o rodzinę uczyniła cząstką życia każdej Nazaretanki.

Nie jest do ukrycia fakt, że "rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych i głębokich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy dochowując wierności tym wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, a nawet niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego" /Jan Paweł II, Familiaris consortio/.
Obserwując problemy współczesnego świata, widzimy, jak bardzo aktualna jest potrzeba duchowego towarzyszenia rodzinom. Zrodziła się więc myśl, aby do modlitwy za rodziny zaprosić ludzi młodych, czyli Was, którzy sami żyjecie jeszcze w domach rodzinnych i którzy, w większości, założycie kiedyś swoje rodziny, bo jak mawiała nasza Błogosławiona Matka Założycielka "wspólna modlitwa bardzo łączy serca". I tak powstał Krąg Młodzieży Nazaretańskiej duchowo wspierający rodziny.

CZYM JEST KMN?
Krąg Młodzieży Nazaretańskiej - KMN - to działająca przy naszym Zgromadzeniu wspólnota, skupiająca młodzież żeńską i męską, której głównym celem jest duchowa pomoc rodzinom. Jest to też jedna z form włączenia ludzi młodych w charyzmat Zgromadzenia, którym jest szerzenia Królestwa Bożej Miłości wśród siebie, wśród innych, a zwłaszcza w rodzinach.

PATRON - Najświętsza Rodzina z Nazaretu
Jezus, Maryja i Św. Józef są dla każdego z członków wzorem miłości do Boga i drugiego człowieka.

HASŁO - Miłości, Miłości, Miłości... 
Powyższe słowa wypowiedziane przez Założycielkę Zgromadzenia Bł. Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza - Franciszkę Siedliską są dla członków KMN wezwaniem do stawania się znakiem Bożej Miłości w swoim środowisku.
Każdy pragnący przynależeć do KMN zobowiązuje się żyć zgodnie z programem Kręgu zawartym w "ABC".

ABC członków KMN

1. Umacniaj swoją więź z Bogiem przez:

-korzystanie z Sakramentów Świętych - zwłaszcza Eucharystii i Pojednania,

-czytanie i rozważanie Słowa Bożego,

-modlitwę osobistą i wspólnotową.

2. Bądź świadomy swojej przynależności do wspólnoty Kościoła Katolickiego, żyjąc zgodnie z Jego nauką oraz darząc miłością i szacunkiem Ojca Świętego.

3.  Pogłębiaj swoją wiarę i wiedzę religijną, czytając książki i prasę katolicką.

4. Bierz udział w rekolekcjach, dniach refleksji i spotkaniach organizowanych przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek.

5.  Żyj duchem Najświętszej Rodziny i tam, gdzie jesteś wprowadzaj atmosferę Nazaretu, która charakteryzuje się zawierzeniem Bogu, wzajemną miłością, zrozumieniem, otwartością, szacunkiem i radością.

6.  Łącz się z Siostrami Nazaretankami w modlitwie do Najświętszej Rodziny w intencjach wszystkich rodzin.

7.Odmawiaj codziennie akt ofiarowania i dowolnie wybraną modlitwę w intencji rodzin.

8. Pamiętaj, aby w godzinie Apelu Jasnogórskiego, o 21.00 - w miarę możliwości - łączyć się duchowo z wszystkimi członkami KMN, modląc się wzajemnie za siebie.

9. Mów innym o KMN, aby jak najwięcej młodych osób razem z Siostrami Nazaretankami chciało duchowo wspierać rodziny i szerzyć Królestwo Bożej Miłości na ziemi.

Jak włączyć się do KMN? 
Jeśli pragniesz żyć zgodnie z "ABC członków KMN" i swoja modlitwą wspierać rodziny, pomyśl przez jaki okres czasu chcesz to czynić i jaką formą modlitwy /np. dziesiątek Różańca św., Koronka do Bożego Miłosierdzia, dodatkowy udział we Mszy św. w tygodniu, modlitwa Pod Twoją Obronę, do Najświętszej Rodziny lub inne/. Następnie wypełnij Kartę Członka KMN i wyślij ją na podany poniżej adres e-mailowy.

To były informacje dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli o KMN.  A tych, którzy już należą do Kręgu Młodzieży Nazaretańskiej serdecznie pozdrawiamy i przypominamy o możliwości przedłużenia swojego postanowienia duchowej pomocy rodzinom na kolejny czas /poinformujcie nas o tym. Do  duchowego spotkania o godz. 21.00 każdego dnia!

 

 

REKOLEKCJE W NAZARECIE

Rekolekcje nazaretańskie nie są niczym innym, jak tylko powrotem do tego ewangelicznego Nazaretu, gdzie wzrastał Syn Boży pod opieką Maryi i św. Józefa, aby:
-poznać relacje, jakie panowały w domu nazaretańskim
-doświadczyć obecności Boga na modlitwie
-pogłębić swoją przyjaźń z Jezusem
-zastanowić się nad sensem życia i poznać jego prawdziwą wartość
-rozeznać swoją drogę życia, czyli powołanie.

Są to spotkania pełne modlitwy, refleksji i radości płynącej z przebywania z ludźmi, którzy jak Ty odkrywają Boga na drodze swojego życia. Organizowane są one w różnych naszych domach na terenie całej Polski.

 

Terminy rekolekcji:

  

 

 
Parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn

e-mail: kancelaria@redemptor.olsztyn.pl

 Numer konta bankowego parafii:
 BANK PEKAO SA
 45 1240 1590 1111 0000 1452 4608

projekt: artformat.pl / wykonanie, system VCMS: virtualmedia.pl - strony internetowe Olsztyn
ogrody zimowe

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X